ชื่อ - นามสกุล : เสกสรร รอดกสิกรรม MSMIS#9 ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : IT Application Security - กสิกร เซริฟ (Kasikorn bank group)/ IT Governance and Risk management - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : IT Audit -...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : ศุภากร ชินวุฒิ MSMIS#9 ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Programmer at QUO Co.,Ltd. ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Digital Marketing Manager at Pinnacle Hotel Group   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ ตอนนั้นคิดว่า MIS ที่นี่เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้ง 2 ด้านคือด้าน...

Read More

ชื่อ - นามสกุล : กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ (MSMIS#9) ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : MIS Data and Application Management Unit   1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT ตอบ หลักสูตรเป็นเหตุผลแรกที่ผมตัดสินใจมาสมัครที่ MISMIS THAMMASAT รายวิชาที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่เพียงเฉพาะด้านไอทีแต่ยังมีรายวิชาด้านการบริหาร และคิดว่าผมน่าจะได้ทั้งความรู้ด้านไอทีและเก่งด้านบริหารไปพร้อมๆ กัน   2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS ตอบ ประทับใจอย่างแรกตั้งแต่เข้าเรียนเลยก็คือเจ้าหน้าที่โครงการ คอยแนะนำให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้การเรียนภาคพิเศษเป็นเรื่องง่ายเลย ต่อมาคือบรรยากาศในห้องเรียน...

Read More