tossapol mis1

mis1_tossapol
ชื่อ – นามสกุล
: ทศพล เกตุแก้ว

ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Software Engineer, Thomson Reuters Software Thailand

ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Senior Solution Engineer, TISCO Financial Group

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ต้องการเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการด้าน IT เพื่อเติบโตตามสายงานต่อไป และเนื่องจากจบป.ตรี จากธรรมศาสตร์อยู่แล้ว จึงสมัครเข้าสอบและเลือกเรียนที่นี่

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงขั้นไหน

ตอบ ปริญญาบัตรไม่ได้ทำให้หน้าที่การทำงานก้าวหน้าขึ้น แต่ความก้าวหน้าเกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ รวมไปถึงมุมมองใหม่ในการบริหารด้าน IT ในการทำงานมากกว่า เนื่องจากก่อนเข้าเรียนจะอยู่ในกรอบของการพัฒนา Software เท่านั้น แต่หลังจากได้เข้าเรียนแล้วจึงทำให้รู้ว่า การพัฒนาระบบ IT นั้นมีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนา Software


3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นกันเอง ส่วนของกินก็เพียบเหมือนอยู่ทำเลทอง ที่สำคัญระหว่างเรียนก็ไม่เท่าไหร่แต่จบไปได้ภรรยา มา 1 คน