supakorn mis9

mis9_supakorn

ชื่อ – นามสกุล : ศุภากร ชินวุฒิ MSMIS#9
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Programmer at QUO Co.,Ltd.
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Digital Marketing Manager at Pinnacle Hotel Group

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ตอนนั้นคิดว่า MIS ที่นี่เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้ง 2 ด้านคือด้าน it และ business ซึ่งตรงกับความต้องการของตนเองคือ ต้องการเรียนด้านบริหาร แต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งด้านไอที ที่ตัวเองทำอยู่

 

2. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ ประทับใจทุกอย่าง ทั้งความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เวลาเรียนก็เต็มที่ ถึงเวลาสนุกสนานก็เต็มที่ไม่แพ้กัน  มาเรียนที่นี่ทำให้ลบความคิดเดิมๆที่ได้ยินมาว่า เรียนปริญญาโทไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมาย แต่เป็นการมาเรียนเพื่อเอาวุฒิ แต่การเรียนที่นี่ทำให้รู้ว่า ทุกๆวิชาที่เรียน ทุกๆโปรเจคที่อาจารย์ให้ทำนั้น สามารถเอาไปใช้ได้จริง ส่วนเพื่อนๆ ที่นี่นอกจากให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีแล้ว ยังทำให้เราเข้าใจการทำงานแบบทีม การทำงานกับคนที่มาจากต่างสาขาอาชีพ ทำให้เอาไปปรับใช้ในการติดต่องาน การทำงานในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี