pindapun mis4

mis4_pindapun


ชื่อ – นามสกุล :
 พิณดาพรรณ พุกกะเจียม

ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : พนักงานฝ่ายวางแผน บริษัท ปตท สผ. จำกัด มหาชน

ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : นักวิเคราะห์ เเผนกซ่อมบำรุง บริษัทเชฟรอน สำรวจและผลิต ประเทศไทย

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ เหตุผลแรกเลย คือ Thammasart เป็น Top Rank ของ Business School ในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เรียนสาขาไหนก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว และที่ต้องเป็น MIS เพราะเป็นสาขาวิชาที่มีการประยุกต์ระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เนื้อหาวิชาที่ได้เรียนจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทันสมัย และความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง

 

เหตุผลถัดมา คือ เป็นศิษย์เก่าที่นี่ประทับใจบรรยากาศการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยปริญญาตรี อาจารย์เก่ง ใจดี มีความรู้จริงในเรื่อง MIS บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นแบบคนรุ่นใหม่ มีความสร้างสรรค์ สนุกและเป็นกันเองมาก อีกทั้งหลักสูตรของธรรมศาสตร์ก็เน้นให้เห็นภาพธุรกิจจริง ๆ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เน้นปฎิบัติจนรู้จริงอย่างชัดเจนมากว่าที่อื่น

 

สุดท้าย คือ สามารถเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ที่หลากหลายทำให้เราเพิ่มศักยภาพความรู้ด้าน MIS ของเราเองไปต่อยอดกับสาขาวิชาอื่นในคณะได้ เช่น Operations Management, Accounting, Marketing … ซึ่งการได้เรียนวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะการได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ จากหลาย ๆ วงการ ยิ่งทำให้เห็นว่า MIS สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างไร จากการเรียนในห้องและการได้ออกไปศึกษาดูงานจริง

 

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ ก่อนหน้าที่จะจบ MSMIS ก็ไม่ได้ทำงานโดยตรงกับ MIS อย่างจริงจัง แต่พอจบแล้วก็ได้ย้ายงานมาทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับMIS มากขึ้น ได้มีโอกาสนำงานวิจัยที่ทำตอนเรียนจบ ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรสร้างสรรค์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง จนได้รับโอกาสและได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็น Project Manager ให้กับโครงการที่เกี่ยวกับการนำระบบ IT มาใช้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยนำเสนอและdevelop solutions โดยเฉพาะในด้าน BI, Big data และ visualization ให้องค์กรนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้นอย่างชัดเจนและวัดผลได้

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ อาจารย์เป็นกันเอง หา text แปลก ๆ ใหม่ ๆ มาให้อ่าน ประทับใจตอนที่ได้อ่านและอภิปราย case study ที่เกิดขึ้นจริงต่าง ๆ เหมือนเราเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรใน case จริง ๆ ตอนเรียนจบก็ได้แรงบันดาลใจเอา case จริงที่เกิดในองค์กรมาทำวิจัย อาจารย์ก็ช่วยเหลืออย่างดีจนจบ

 

เพื่อน ๆ ช่วยเหลือกันมากในการเรียน มีการตั้งกลุ่มกลางเพื่อรวมคนเก่ง ๆ ด้านต่าง ๆ ไว้คอยเป็นที่ปรึกษาและติวรายวิชาต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ สังคมในหมู่เพื่อน ๆ ดีมาก

 

ส่วนในด้านเฮฮาก็มี(แม้หลายคนจะเป็นผู้บริหารแล้ว) ก็ยังเล่นสนุกกันได้ ก็จะนัดเจอ สังสรรค์กันตามโอกาสต่าง ๆ จบไปแล้วก็มี connection ที่ดีต่อกันอยู่เสมอ update  technology ใหม่ๆ กันตลอด MSMIS มีเรื่องประทับใจรออยู่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น การสร้าง reference point ใหม่เสมอ ๆ (ในการอดนอน) การอาศัยแสงไฟจากที่แปลก ๆ เช่น ตู้เอทีเอ็มในการทำการบ้าน เป็นต้น เรียนหนักมาก แต่เป็นการเรียนหนักที่คุ้มค่า assignment ยากและเยอะ แต่ท้าทาย เรียกได้ว่าตอนเรียนจบจะภูมิใจมากแน่นอน