Alumni

alumni-tossapol-msmis1

ทศพล เกตุแก้ว MIS#1
Senior Solution Engineer, TISCO Financial Group

“ปริญญาบัตรไม่ได้ทำให้หน้าที่การทำงานก้าวหน้าขึ้น แต่ความก้าวหน้าเกิดจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ รวมไปถึงมุมมองใหม่ในการบริหารด้าน IT ในการทำงานมากกว่า “ >> อ่านต่อ <<

alumni-suppat-msmis1

สุภพัฒน์ แก่นประกอบ MIS#1
Assistance Vice President / MIS Unit: Corporate Portfolio Department / ธนาคารกสิกรไทย

“ต้องการเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการด้าน IT เพื่อเติบโตตามสายงานต่อไป และเนื่องจากจบป.ตรี จากธรรมศาสตร์อยู่แล้ว จึงสมัครเข้าสอบและเลือกเรียนที่นี่” >> อ่านต่อ <<

alumni-apiradee-msmis1

อภิรดี พันธ์ทิพย์จตุพร MIS#1
Krungthai Card Public Company Ltd / Supervisor SilverLake System Pte Ltd / Senior System Analyst

“ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมรุ่น เป็นการเปิดโลกให้กว้างขึ้น จากเดิมที่เป็นคนทำงานเน้นในสายเทคนิค IT อย่างเข้มข้น ทำให้มีความรู้ ความสนใจ ในศาสตร์ของ การเงิน การตลาด การบริหารโครงการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการต่อการทำงานมาถึงทุกวันนี้ ” >> อ่านต่อ <<

Ž

alumni-pindapun-msmis4

พิณดาพรรณ พุกกะเจียม MIS#4
นักวิเคราะห์ เเผนกซ่อมบำรุง บริษัทเชฟรอน สำรวจและผลิต ประเทศไทย

“สามารถเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ที่หลากหลายทำให้เราเพิ่มศักยภาพความรู้ด้าน MIS ของเราเองไปต่อยอดกับสาขาวิชาอื่นในคณะได้ เช่น Operations Management, Accounting, Marketing … ซึ่งการได้เรียนวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะการได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ จากหลาย ๆ วงการ” >> อ่านต่อ <<

alumni-prapada-msmis5

ประภาดา ตลึงจิตร MIS#5
อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถานะ ลาศึกษาต่อ ป.เอก) และเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ

“อยากจะมีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์และช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องจบสาขาด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรงค่ะ ” >> อ่านต่อ <<

alumni-ussa-msmis5

อุตสาห์ รัตน์ดิลกพานิชย์ MIS#5
First Assistant Vice President Online Customer Acquisition Section, Digital Marketing, Bank of Ayudhya PCL.

“ใช้ความรู้ที่เรียนมา ปรับใช้ในการทำงาน รู้สึกโตขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำให้ได้มีการเลื่อนขั้นตำแหน่ง พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อน ๆ ลงตัวทุกอย่าง ”
>> อ่านต่อ <<

alumni-kuntira-msmis7

กัลย์ธิรา ธนานันท์ศิริสุข MIS#7
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและSenior Application Support / Greenline Synergy Co., Ltd. (BDMS)

“อาจารย์ผู้สอนประจำแต่ละวิชาล้วนเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้เป็นอย่างมาก มอบทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ได้สอนเพียงแค่การเรียนตามหลักสูตร ตามตำราที่มี แต่ได้ให้ แง่คิด รวมไปถึงหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานได้อย่างสูงสุด” >> อ่านต่อ <<

alumni-waramon-msmis7

วรมน สายาลักษณ์ MIS#7
Assistant Manager – IT Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.

“ในปัจจุบันนั้น บริษัทต่างๆ ได้นำระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบการเงินมากขึ้น และ IT Auditor นั้นยังมีจำนวนน้อยถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงตัดสินใจเลือกเรียน MSMIS เพื่อให้เข้าใจหลักการของ Information system รวมไปถึง Security และ Controls ต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบบัญชีได้” >> อ่านต่อ <<

alumni-petch-msmis7

เพชร เครือพานิช MIS#7
Senior Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และกรรมการบริหาร + Co-founder บริษัท Retail Republic ผู้พัฒนา Startup Rabbit Account ระบบบัญชีสำหรับร้านอาหาร

“เพื่อน อาจารย์ บรรยากาศ การเรียนการสอนเป็นกันเอง สนุกดี” >> อ่านต่อ <<

alumni-tooppong-msmis8

ฐปพงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์ MIS#8
Senior Analyst Programmer บริษัท DST Worldwide Services (Thailand)

“เพราะชื่อเสียงของคณะพาณิชยศาตร์ฯ ธรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพอยู่แล้ว รวมทั้งมีพี่ๆที่รู้จักเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ ซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเลือกที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ” >> อ่านต่อ <<

alumni-suchada-msmis8

สุชาดา บูรณะศิลปกิจ MIS#8
Senior Business Analyst บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) Limited (บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด)

“ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ แม้ว่าเทคโนโลยีหรือความสามารถในการเขียนโปรแกรมจะมีความสำคัญ แต่สุดท้ายต้องตอบโจทย์การแข่งขันด้านธุรกิจด้วย เราต้องไม่ลืมเป้าหมายของการพัฒนาระบบที่แท้จริง เรื่องสุดท้าย คือการเรียน MSMIS ทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น” >> อ่านต่อ <<

alumni-sukrita-msmis10

สุกฤตา  ไทยวานิช MIS#10
programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“หลักสูตรน่าสนใจทั้งวิชาหลักและวิชาเลือก อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ทำให้เราเข้าใจ เห็นภาพชัดเจนว่าจะสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างไร นอกจากอาจารย์แล้ว วิทยากรที่เขิญมาบรรยายก็เป็นผู้มีประสบการ ณ์ทำให้รู้สึกได้อะไรมากกว่าที่คิด” >> อ่านต่อ <<

กฤษณ์ครินทร์ เฉวียงหงส์ MIS#9
MIS Data and Application Management Unit

“หลักสูตรเป็นเหตุผลแรกที่ผมตัดสินใจมาสมัครที่ MISMIS THAMMASAT รายวิชาที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่เพียงเฉพาะด้านไอทีแต่ยังมีรายวิชาด้านการบริหาร และคิดว่าผมน่าจะได้ทั้งความรู้ด้านไอทีและเก่งด้านบริหารไปพร้อมๆ กัน” >> อ่านต่อ <<

alumni-supakorn-msmis9

ศุภากร ชินวุฒิ MSMIS#9
Digital Marketing Manager at Pinnacle Hotel Group

“ตอนนั้นคิดว่า MIS ที่นี่เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้ง 2 ด้านคือด้าน it และ business ซึ่งตรงกับความต้องการของตนเองคือ ต้องการเรียนด้านบริหาร แต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งด้านไอที ที่ตัวเองทำอยู่ ” >> อ่านต่อ <<

alumni-seksan-msmis9

เสกสรร รอดกสิกรรม MSMIS#9
IT Audit – ธนาคารไทยพาณิชย์

“”รู้จริงเรื่องไอที รู้ดีเรื่องบริหาร” เป็นคำแรกที่ทำให้ผมสนใจหลักสูตร MSMIS ธรรมศาสตร์ และผมคิดไม่ผิดเลยที่ได้เรียนและจบจากที่นี้ ” >> อ่านต่อ <<

alumni-ekapan-msmis9

เอกพันธ์ พัฒนาวิจิตร MIS#9
Database Developer, บริษัท Ziios Thailand Limited

“โดยส่วนตัวนั้นในช่วงปริญญาตรีเรียนจบมาทางด้าน Computer Science ทำให้ไม่มีความรู้ทางด้าน Business ซึ่งการมาเลือกเรียนที่ MSMIS นั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเรียนรู้ในการนำ IT ไปใช้ร่วมกับทางด้าน Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” >> อ่านต่อ <<

alumni-kaewwimol-msmis10

แก้ววิมล มุขสมบัติ MIS#10
programmer ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“หลักสูตรที่รวบรวมความรู้ระหว่าง IT และ Business สมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจทั้งความรู้ทางด้าน IT และความรู้ทางด้าน Business ไปพร้อมๆ กัน  อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในรูปแบบอื่นๆ ได้หลากหลาย ” >> อ่านต่อ <<

alumni-natthakorn-msmis10

ณัทกร ขยายแย้ม MIS#10
Client Reporting and Data Specialist บริษัท Market Pulse International

“เพราะผมไม่ได้จบไอทีมาแต่มาทำงานด้านไอทีเลยตั้งใจมาศึกษาด้าน MIS สนใจด้านการบริหารจัดการข้อมูล อีกทั้งหลักสูตรของที่นี่น่าสนใจ ผสานองค์ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน ” >> อ่านต่อ <<

alumni-tossanai-msmis10

ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม MIS#10
อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ตัวผมเองทำงานเป็นแพทย์ และมีอีกหน้าที่คือ อาจารย์ที่ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ ในหลายปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างมาก จึงสนใจที่จะศึกษาทางด้านนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำ” >> อ่านต่อ <<