tooppong mis8

mis8_tooppong

ชื่อ – นามสกุล : ฐปพงศ์ เศรษฐ์พิทักษ์ (บิ๊ก) MSMIS#8
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Analyst Programmer บริษัท DST Worldwide Services (Thailand)
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Senior Analyst Programmer บริษัท DST Worldwide Services (Thailand)

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ เพราะชื่อเสียงของคณะพาณิชยศาตร์ฯ ธรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพอยู่แล้ว รวมทั้งมีพี่ๆที่รู้จักเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ ซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเลือกที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ซึ่งผมเองก็เห็นได้ถึงความสำเร็จของพี่ๆทุกคนจากการนำความรู้จากที่นี่ไปประยุกต์ใช้ครับ

 

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่โอกาสเลยครับ หลังจากเรียนจบผมมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ช่วยดูแลน้องๆในฐานะ Senior  ซึ่งความรู้และทักษะต่างๆจาก MSMIS ช่วยให้ผมสามารถนำไปพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมในความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสนำความรู้ด้านอื่นๆในการจัดการระบบสารสนเทศ เช่น framework ต่างๆ ไปเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านอื่นๆของบริษัทครับ

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ จริงๆแล้วประทับใจหลายๆอย่างเลยครับ ทุกสิ่งเกินจากที่คาดหวังก่อนสมัครเรียนเป็นอย่างมาก แต่ที่ชอบที่สุดคือความเป็นกันเองของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ครับ ทำให้บรรยากาศไม่เหมือนการมาเรียนที่เคร่งเครียด แต่เป็นการมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่า นอกจากนี้ยังประทับใจแนวทางการสอนที่ไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้ แต่ยังฝึกทักษะอื่นๆ เช่น การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา ซึ่งจำเป็นสำหรับอนาคตการทำงานอย่างยิ่งครับ