petch mis7

mis7_petch

ชื่อ – นามสกุล : เพชร เครือพานิช (น้องเพชร)
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : Senior Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
และกรรมการบริหาร + Co-founder บริษัท Retail Republic ผู้พัฒนา Startup Rabbit Account ระบบ   บัญชีสำหรับร้านอาหาร

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ การเดินทาง หลักสูตรน่าสนใจ น่าจะช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ได้

 

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ ได้ดูแลโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ, ได้รับเลือกเข้าโครงการ Talent ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ได้เลื่อนตำแหน่ง

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ เพื่อน อาจารย์ บรรยากาศ การเรียนการสอนเป็นกันเอง สนุกดี