suchada mis8

mis8_suchada

ชื่อ – นามสกุล : สุชาดา บูรณะศิลปกิจ
ตำแหน่ง + บริษัทก่อนเข้าเรียน : ตำแหน่ง Associate Business Consultant
บริษัท Hitachi eBworx (Indo-China) Co., Ltd. (บริษัท ฮิตาชิ อีบีเวิร์คซ (อินโด-ไชน่า) จำกัด)
ตำแหน่ง + บริษัท หลังเรียนจบแล้ว : ตำแหน่ง Senior Business Analyst
บริษัท DST Worldwide Services (Thailand) Limited (บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด)

 

1. ทำไมต้อง MSMIS THAMMASAT

ตอบ ก่อนตัดสินใจเรียน MSMIS ที่นี่ ได้ลองอ่านหลักสูตรปริญญาโทด้าน  MIS ของหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะ และตัดสินใจเรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะวิชาในหลักสูตรเป็นสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานในฐานะ Business Analyst คือหลักสูตรค่อนข้างทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ได้เรียนด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ อีกเหตุผลหนึ่งคือแม้ที่ทำงานไม่ได้อยู่ใกล้ท่าพระจันทร์มาก แต่ชอบบรรยากาศที่ท่าพระจันทร์มาก และมีความตั้งใจลึกๆว่าต้องจบธรรมศาสตร์ให้ได้ เพราะเคยตั้งใจไว้ว่าจะเรียนธรรมศาสตร์ตอนปริญญาตรี แต่สุดท้ายที่บ้านอยากให้เรียนอีกที่หนึ่ง พอตัดสินใจได้ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้ข้อมูลอย่างดี ทำให้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ

 

2. จบ MSMIS ไปแล้ว อนาคตในหน้าที่การงานรุ่งเรื่องก้าวหน้าไปถึงชั้นไหน

ตอบ ระหว่างเรียนได้เปลี่ยนมาทำงานที่บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส เนื่องจากการทำงานที่นี่ต้องสื่อสารกับ developer ค่อนข้างมาก ก็ได้นำความรู้ฝั่ง Technical ที่เรียนมาใช้ประกอบ ทำให้การเริ่มงานที่ใหม่ไม่ยากอย่างที่กังวลช่วงแรกๆ หลังเรียนจบมาประมาณ 1 ปี ก็ได้รับการ Promote เป็น Senior Business Analyst

 

3. ระหว่างเรียนอยู่ประทับใจอะไรใน MSMIS

ตอบ ประทับใจในทุกสิ่งที่ได้รับจากการเรียน MSMIS ค่ะ เรื่องแรก คือสิ่งที่ได้จากการเรียนสร้างความมั่นใจในการทำงานในวงการ IT เนื่องจากไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีทางด้าน IT มาก่อน แม้จะทำงานเป็น Business Analyst มาก่อนแล้ว แต่ก็เป็นการเรียนรู้จาก On the job training พอมาเรียนก็ได้ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานเพิ่มเติมมาก ทั้งในแง่ทฤษฎี ความรู้จากการทำรายงาน และประสบการณ์ที่อาจารย์จากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ IT โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ System Analysis and System Design รวมถึงด้าน Database เรื่องที่สอง คือทัศนคติที่ได้รับการปลูกฝังตลอดการเรียน MSMIS เลย ก็คือ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ แม้ว่าเทคโนโลยีหรือความสามารถในการเขียนโปรแกรมจะมีความสำคัญ แต่สุดท้ายต้องตอบโจทย์การแข่งขันด้านธุรกิจด้วย เราต้องไม่ลืมเป้าหมายของการพัฒนาระบบที่แท้จริง เรื่องสุดท้าย คือการเรียน MSMIS ทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น และที่สำคัญอึดมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การแบ่งเวลา และการรับมือกับการเรียนและการทำงานไปพร้อมๆกัน ทั้งหมดนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่ะ