การจัดสอบ TU-GET รอบพิเศษ (ครั้งที่ 13/2564)

 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ)
สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผลคะแนนที่สอบในครั้งนี้ สามารถยื่นสมัครสอบของโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพาณิชย์ฯ (MBA, MRE, MAP, MSMIS, MIF, GEMBA และ Ph.D.)


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ 👉👉👉 https://bit.ly/2LwBNTI

📆 สอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ 09.00-12.00 น.
🏫 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


รายละเอียดการสมัครสอบ TU-GET รอบพิเศษ 13/2564

1. ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน – เวลาสอบ ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา www.tuget.litu.tu.ac.th/pbt โดยใส่รหัสผ่าน 1234 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
2. นำบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ไปแสดงตนในวันสอบ และนำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเข้าสอบ
4. ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564


เงื่อนไขการสมัครสอบ TU-GET รอบพิเศษ 13/2564

1.ชำระค่าสมัครสอบที่หน้าห้องสอบ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
2.ค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบ จำนวน 500 บาท/คน เมื่อมีผู้สอบตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป หรือ 700 บาท/คน เมื่อมีผู้สอบต่ำกว่า 100 คน