การรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร หลักเกณฑ์การคัดเลือก ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา การประกาศผลการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่สายอาชีพใด ไอทีได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผู้บริหารองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของไอที

จบ MSMIS แล้วไปทำอาชีพอะไร

โลกทางความคิดคุณจะเปลี่ยนจากการสำเร็จการศึกษาที่นี้ มุมมองคุณจะถูกจัดเรียงใหม่ และคุณจะพร้อมในการแข่งขันบนโลกธุรกิจอย่างแข็งแกร่งต่อไป

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 17 วันนี้ – 2 พฤษภาคม 2565

ทำไมต้อง 

MSMIS THAMMASAT

การเรียนหลักสูตรปริญญาโท MIS ช่วยในการขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของระบบสารสนเทศออกไป อย่างกว้างขวาง และให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศ หรือ MIS เป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร หรือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ
นอกจากนี้แล้ว ในยุค Social Media ระบบสารสนเทศหรือ MIS ยังเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เปรียบ สามารถช่วยในการทำ Startup Business ที่อาศัยสารสนเทศข้อมูล ที่มีการวิเคราะห์แล้ว ทำเป็นธุรกิจแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ ก่อกำเนิดธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างโดดเด่นและแตกต่าง

ข่าวสารและการประกาศ

อัพเดตข่าวสารและประกาศสำคัญของสาขา MIS

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3) ตามรอบการคัดเลือกผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 66 - 6 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) ตามรอบการคัดเลือกผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) 🥳 (hand pointing right) ตามรอบการคัดเลือกผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อํานวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.”
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วินัย นาดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
Best Paper Award ICEB 2022
MSMIS THAMMASAT TOP 5 ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีมอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิย์ฯ มธ. ครบรอบปี ที่ 84
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช ในโอกาสได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์”
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
previous arrow
next arrow

ข่าว

ประกาศ

INNOVATE MODERN CLASS CONTROL SYSTEM

ระบบ CCM

CCM (Course Control System) เป็นระบบควบคุมและบริหารจัดการการเรียนการสอนในโครงการ MSMIS เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการสอนแบบ Online

ไอที + บริหาร = หนทางแห่งความสำเร็จ

Information Technology

and Management

The way of SUCCESS business

ประยุกต์ใช้ได้จริง มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย ตัวผมไม่ได้เรียนมาทั้งด้านบริหาร และด้าน IT ก็ยังสามารถเข้าใจได้ง่าย

ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน MSMIS THAMMASAT เพราะ การเดินทาง หลักสูตรน่าสนใจ น่าจะช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ได้

เพชร เครือพานิช Senior Software Engineer ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ทันสมัย ทำให้สิ่งที่ได้จากการเรียนนั้นสามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้อย่างลงตัวและต่อยอดได้อย่างมากมาย

สิทธา ศรีอรุณนิรันดร์ Managing Director. Gooconnext Co.,LTD

อาจารย์ผู้สอนประจำแต่ละวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ยินดีที่จะให้ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาในการทำ IS อีกด้วย

วรมน สายาลักษณ์ Assistant Manager - IT Audit / KPMG Phoomchai Audit Ltd.

เพื่อนๆ รวมไปถึงรุ่นพี่ที่เรียนในโครงการเดียวกันให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเรียนปริญญาโทประสบความสำเร็จ

กัลย์ธิรา ธนานันท์ศิริสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ใช้ความรู้ที่เรียนมา ปรับใช้ในการทำงาน รู้สึกโตขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำให้ได้มีการเลื่อนขั้นตำแหน่ง พอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อนๆ ลงตัวทุกอย่าง

อุตสาห์ รัตน์ดิลกพานิชย์ Associate Director

โครงการ MSMIS เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
รุ่นที่ 17 วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2565