ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช ในโอกาสได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์”

ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช (MSMIS#7) ในโอกาสได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์”


 

 

          โครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ขอแสดงความยินดีกับ เพชร เครือพานิช ศิษย์เก่า MSMIS รุ่นที่ 7 ที่ได้รับรางวัล “The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่าผู้สร้างปรากฏการณ์” ในงาน “Gala Dinner Talk & Honorary Awards The Creators 84 บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฏการณ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBSA) ได้รวบรวมและคัดเลือก บุคลากรและศิษย์เก่า ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ ทั้งในสายงานราชการ ด้านธุรกิจ และด้านสังคม ณ Crystal Hall โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok เมื่อวานก่อน
.
          เพชร เครือพานิช เป็นผู้มีความสามารถที่หลากหลาย มีผลงานโดดเด่น ทั้งการเป็นนักพัฒนาอิสระคอยพัฒนาบริการ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ COVID TEST SITES, Data for covid-lab เป็นต้น
.

          นอกจากนี้ เพชร ยังเป็นหัวหน้าทีมพัฒนา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล และพัฒนาบริการภาครัฐต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน BAH Connect: Mobile application ที่ช่วยให้คนไข้โรงพยาบาลภูมิพล สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติสุขภาพ (PHR) ได้แบบครบถ้วน และปลอดภัย รวมถึงจัดการเรื่องนัดหมาย และตรวจสอบสิทธิ หรือการส่งต่อตัวได้ แอปพลิเคชันทางรัฐ: Mobile application ที่เป็น Super app ภาครัฐ โดยภายในรวบรวมบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 84 บริการ จาก 45 หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น การตรวจสอบเครดิตบูโร, สิทธิการรักษาพยาบาล, ข้อมูลประกันสังคม, กบข, หนังสือรับรองผล Onet Anet, ตรวจสอบใบสั่ง, ข้อมูลใบขับขี่, Passport และอีกมากมาย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่เอื้อถึงประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคม ถือเป็น The CREATORS ที่แท้จริง