MSMIS OPEN HOUSE 2023

      “MSMIS OPEN HOUSE 2023” เปิดบ้าน MSMIS เชื่อมโยงโลกดิจิทัลแห่งองค์ความรู้ที่เหนือกว่า คุณจะได้รู้จักหลักสูตร ป.โท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชย์ฯ มธ. (MSMIS) มากขึ้น พร้อมเปิดทุกประเด็น…ตอบทุกข้อสงสัย และเตรียมพบกับคณาจารย์ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และศิษย์ปัจจุบัน ดังนี้

🎤 รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์: ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [MSMIS]
🎤 อ.ดร.วินัย นาดี: อาจารย์ประจำหลักสูตร MSMIS คณะพาณิชย์ฯ มธ.
🎤 คุณชัญนัน เศรษฐ์พิทักษ์ [MSMIS#8]: Scrum Master, True Virtual World
🎤 คุณพฤฒิศักดิ์ คงวิโรจน์พันธุ์ [MSMIS#14]: Technical Support Specialist, Retail Payment Acquiring Online Business Division, Siam Commercial Bank PCL.
🎤 คุณสุดาลักษณ์ สังกรณ์ [MSMIS#16]: Marketing and Business Developement Manager, D.OASIS metaverse
🎤 คุณศศินา ไอคิงเจอร์ [MSMIS#17]: Consultant, ABeam Consulting Thailand
🎤 คุณจิตสุคนธ์ ใจดี [MSMIS#17]: Compensation & Benefit officer, Noble Development PCL.
.
🏆 ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจาก MSMIS
– ส่วนลดค่าสมัครสอบ SMART for Graduate Level: SMART II รอบ 2/2566 (สอบ 26 มี.ค. 2566)
.
เงื่อนไขและของรางวัลการร่วมกิจกรรม “MSMIS OPEN HOUSE 2023”
.
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและลุ้นรับรางวัล

1. กดไลก์แฟนเพจและแชร์กิจกรรมนี้พร้อมติด hastag #MSMISOpenHouse2023 ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ และจะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “MSMIS OPEN HOUSE 2023” เท่านั้น
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน www.mis.tbs.tu.ac.th
3. ร่วมกิจกรรมในช่วง ถาม-ตอบ โดยการพิมพ์คำถามหรือคำตอบ ในช่องคอมเม้นขณะไลฟ์ คำถามหรือคำตอบของท่านใดถูกนำมาตอบและตรงใจวิทยากร รับไปเลยค่าสมัครสอบ SMART-II รอบ 2/2566 มีรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
.
หมายเหตุ
.
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) ประจำปีการศึกษา 2566 และชำระค่าสมัครเรียนแล้วเท่านั้น
2 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าสมัครสอบและเข้าสอบ SMART-II รอบ 2/2566 เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนดเท่านั้น
4. รางวัลสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ / รางวัล เท่านั้น
5. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
6. ประกาศผลรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทาง Fanpage MSMIS THAMMASAT จำนวน 10 ท่าน (สำรอง 4 ท่าน) ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากโครงการฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่ Line: @msmisthammasat (https://lin.ee/tC2LLIQ) ภายใน 3 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โครงการฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป ผู้โชคดีต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่
• ลำดับที่ได้รับรางวัล
• ชื่อ นามสกุลของผู้โชคดี
• เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้โชคดี
• สลิปการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท MSMIS ประจำปีการศึกษา 2566
7. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ภาพของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการฯ และโครงการฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์ได้
8. กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่โครงการฯ กำหนด

#รู้จริงเรื่องไอที_รู้ดีเรื่องบริหาร

กรอกข้อมูลของท่าน