คน IT จะเดินต่ออย่างไร ในวันที่ AI จะมาแทนที่

ในวันที่ AI อยู่รอบตัวเรา โดยที่เรา (ไม่) รู้ตัว…
ในวันที่บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก มองเห็นโอกาสการใช้ AI กับทุกพื้นที่ธุรกิจ…
ในวันที่บริษัท IT ชั้นนำ layoffs พนักงาน ให้ AI มาแทนที่ ขณะที่ยังมีความต้องการบุคลากร IT มหาศาล…

.

หากคุณเป็นคน IT ที่ AI มาแทนที่ จะทำอย่างไร?
หากคุณเป็นคนทั่วไปที่ AI ทำงานแทนได้ จะทำอย่างไร?
หากคุณเป็นผู้บริหาร ที่ต้องรับมือกับ AI ที่กระทบต่อลูกน้อง และบริษัท จะทำอย่างไร?
หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับ AI มาก่อน จะทำอย่างไร?

พบคำตอบได้ในงานสัมมนา หัวข้อ คน IT จะเดินต่ออย่างไร ในวันที่ AI จะมาแทนที่

.

🎙ดำเนินรายการโดย🎙
🎯 รศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก

📶 หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

.

🎙วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ🎙

🎯 คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
📶 CEO แห่ง MFEC ผู้ก่อตั้งบริษัทไอทีชั้นนำของประเทศ ที่ผ่านมาทุกวิกฤต คว้ามาหลายโอกาส มองเห็นการเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากทุกเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ เป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี
.

🔴 Live Streming: Facebook Live at MSMIS THAMMASAT, YouTube Live @msmisthammasat
📌 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
⏳ เวลา 18:00 – 19.00 น.

 

#รู้จริงเรื่องไอที_รู้ดีเรื่องบริหาร

กรอกข้อมูลของท่าน