นักศึกษา TOP 5 ประจำปีการศึกษา 2558

news_0005

 

นักศึกษา TOP 5 ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

top5_05_akapan
1.นาย เอกพันธ์ รหัส 5702037135 เกรดเฉลี่ย 3.87

 

top5_04_panuwat

2. นาย ภาณุวัฒน์ รหัส 5702037366 เกรดเฉลี่ย 3.82

 

top5_03_seksan

3. นาย เสกสรร รหัส 5702037051 เกรดเฉลี่ย  3.77

 

top5_02_sorawan

4. นาย สรวรรณ รหัส 5702037101 เกรดเฉลี่ย  3.73

top5_01_akkarapol

 

5. นาย อัคคพล รหัส 5702037200 เกรดเฉลี่ย  3.72